Romence Çeviri Hizmetlerinde Apostil İşlemleri

Romence Çeviri Hizmetlerinde Apostil İşlemleri

Savcı, zabıt katibi veya adliye memuru tarafından verilmiş belgeler, diploma, nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet, öğrenim belgesi, transkript, evlilik cüzdanı, nüfus kayıt örneği gibi belgeler yurtdışında kullanılacaksa noter onayından sonra Kaymakamlık veya Valiliklerce Apostil işlemi yapılır.Apostil istenen belgeler yeminli Romence tercümanlar tarafından tercümesi yapılır ve notere onaylatılır.