Romence İşitme Engelli Tercümanlığı

Romence İşitme Engelli Tercümanlığı

İşitme engelli, dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin eğitim, iş, sağlık, çalışma, hukuki durumlar veya buna benzer hallerde çevreleri ile iletişimine yardımcı olan, Türk İşaret Dilinde (TİD) tercümanlık yapabilen ve işaret dilini öğretme becerisine sahip bireydir.

GÖREVLER

• İşitme engelli, dil ve konuşma bozukluğu olan engelli bireyler ile iletişim kurulmasını sağlar.

• İşaret ve beden dili ilişkisini kurar.

• Kamera görüntüsünde el, yüz, baş ve vücudun izlenmesini ve tanınmasını öğretir.

• Farklı öğelerden gelen bilgilerin birleştirilerek yapılan işaretlerin tanınmasını sağlar.

• Dilin gramer kurallarını kullanarak cümlenin tanınmasını sağlar.

• Başarılarını ölçer, sınav sonuçlarını değerlendirir.

• Öğrencilere / kursiyere daha ileri bir eğitim almaları hususunda yol gösterir.

• TİD 'e göre hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma - çevirmenlik yapar.

• Meslek etiği gereklerine uyar.

• İşyerinde plan, program ve iş organizasyonu yapar.

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

• El ve parmaklar,

• Slayt,

• Projeksiyon, filimler, CD'ler,

• İşaret dili ile ilgili resimler.